Poprzednia wersja

W niedzielę 29 września 2013 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w polowej Mszy Świetej w intencji żołnierzy AK poległych za Ojczyznę i pomordowanej ludności cywilnej, która została odprawiona w Zawadce w gminie Tokarnia. Na uroczystości obecne były także liczne poczty sztandarowe kombatanckie, szkolne i strażackie, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz delegacja Muzeum AK w Krakowie.

Po nabożeństwie młodzież zaprezentowała program artystyczny, przemawiali zaproszeni goście, swoimi wspomnieniami z walk partyzanckich podzielił się także por. Tadeusz Piotrowski, a następnie pod pomnikiem złożono kwiaty. Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście spotkali się w miejscowej remizie .