Poprzednia wersja

W niedzielę 18 maja 2014r. w Skawicy odbyły się uroczystości pn. „Podbabiogórze pamięta …,dziękuje …” poświęcone osobie św. Jana Pawła II. Głównym organizatorem i inicjatorem tego przedsięwzięcia był proboszcz ze Skawicy ks. Krzysztof Strzelczyk wraz z Parafią pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Skawicy. W tym dniu przybyły do Skawicy delegacje ze wszystkich gmin powiatu, nie zabrakło także senatora Andrzeja Pająka. Wśród zgromadzonych na skawickim placu barwnie prezentowały się lokalne zespoły regionalne i koła gospodyń. Uroczystości rozpoczął koncert orkiestry dętej ze Skawicy, po którym wystąpili z programem artystycznym o Ojcu Świetym uczniowie z miejscowego zespołu oraz chór „Bel Canto” z Jordanowa. Następnie odprawiona została koncelebrowana msza święta, po której wszystkie oficjalne delegacje – parlamentarzyści, władze powiatowe i przedstawiciele gmin – złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II. W dalszej części obchodów wystąpiły zespoły regionalne, reprezentujące wszystkie gminy Podbabiogórza, a całość okazałych uroczystości zwieńczył koncert Magdy Anioł.