Poprzednia wersja

W dniu 21 czerwca 2014 roku w Osielcu odbyła się uroczystość, podczas której druhowie z Osielca Górnego otrzymali swój sztandar. Podczas mszy w kaplicy w Osielcu Górnym celebrowanej przez ks. Stanisława Skowronka został poświęcony sztandar ufundowany przez społeczeństwo sołectwa. W uroczystościach wziął udział senator Andrzej Pająk. Po nabożeństwie uczestnicy udali się na plac przed remizą, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. W imieniu fundatorów sztandar przekazała delegacja mieszkańców. Po prezentacji sztandaru nastąpiło ślubowanie, do którego stanęli druhowie strażacy wraz z członkami młodzieżowej drużyny pożarniczej. Podczas uroczystości zostały również wręczone medale i wyróżnienia.


Wystąpienie senatora Andrzeja Pająka

 

Od dnia św. Floriana, patrona ludzi straży pożarnej, minął już ponad miesiąc, pragnę jednak raz jeszcze przekazać wszystkim Druhom z terenu sołectwa Osielec wyrazy największego szacunku i uznania za służbę, trud, poświęcenie i ofiarność, a także złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz wielu sukcesów, zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Dzisiejsze święto jest dla Was tym bardziej radosne, że podczas tej uroczystości zostanie poświęcony i przekazany Wam sztandar dla jednostki .

Służba w straży pożarnej to umiejętność dawania poczucia bezpieczeństwa, twórczego współdziałania i radości tworzenia, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Nie bacząc na ryzyko wpisane w codzienne obowiązki, ratujecie życie i mienie ludzkie, niejednokrotnie narażając samych siebie.

Otrzymany dziś sztandar jest uhonorowaniem jednostki, docenieniem jej pracy na rzecz lokalnej społeczności, jest również niezaprzeczalnym dowodem Waszej postawy, sumiennej pracy, wysokiej sprawności operacyjnej. Sztandar to wyraz wdzięczności za poświęcenie czasu, umiejętności oraz zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego. Ten niewątpliwy zaszczyt i wyróżnienie niech będzie dla Was motorem do dalszej służby, pełnej niebezpieczeństw. Życzę by siły, strażacki zapał i wstawiennictwo św. Floriana nigdy Was nie opuszczały.