Poprzednia wersja

W dniu 1 września 2022 r.  w Wysokiej, odbyły się uroczyste obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem wojska, pocztów sztandarowych, delegacji i osób spod budynku remizy OSP do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji  poległych obrońców Ojczyzny. Po mszy zgromadzeni, prowadzeni przez orkiestrę OSP z Naprawy, udali się na cmentarz wojskowy, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. W obchodach wziął udział senator Andrzej Pająk. Po przemówieniach delegacje władz parlamentarnych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, Wojska Polskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, kombatantów, policji, straży, szkół, harcerzy, Nadleśnictwa z Myślenic, ościennych gmin i wielu stowarzyszeń złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem bohaterskich obrońców Wysokiej. Na zakończenie tegorocznych obchodów orkiestra odegrała sygnał ”Śpij kolego” i „Rotę”, a następnie uczestnicy uroczystości udali się na tradycyjną grochówkę przygotowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wysokiej.