Poprzednia wersja

W dniu 1 września 2018 r. w Wysokiej odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystą mszę św. za poległych obrońców Ojczyzny odprawił o. Andrzej Szczypta w asyście ks. Jana Mędrzaka – proboszcza parafii w Wysokiej i ks. Mariana Jurasa – proboszcza parafii w Toporzysku. Okolicznościowe przemówienia wygłosili senator Andrzej Pająk i starosta suski Józef Bałos. Następnie delegacje władz, wojska, policji, straży, Nadleśnictwa z Myślenic, ościennych gmin, związków kombatanckich, stowarzyszeń i rodzin walczących żołnierzy, a także szkół i harcerzy złożyły wieńce i wiązanki pod pomnikiem obrońców Wysokiej.

Wyjątkowym akcentem tegorocznych obchodów była rekonstrukcja „Bitwy o Wysoką” autorstwa Jana Urbana i dr. Piotra Sadowskiego. Zastosowane w widowisku efekty pirotechniczne, sprzęt wojskowy i grupy rekonstrukcyjne zrobiły na licznie zgromadzonych nieprawdopodobne wrażenie. Innym wydarzeniem towarzyszącym tegorocznym uroczystościom na Wysokiej był II Rajd Młodzieży im. por. Tadeusza Stefaniszyna śladami 4 kompanii II Batalionu 12 pp Ziemi Wadowickiej – Spytkowice.