Poprzednia wersja

W dniu 28 lipca 2014 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej odbył się uroczysty apel z okazji powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego suskiej PSP. W uroczystościach wziął udział senator Andrzej Pająk, który w swoim wystąpieniu podziękował nowo powołanemu Komendantowi za dotychczasową służbę oraz życzył powodzenia na nowym odcinku zawodowym. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Mróz, a następnie odbyło się podniesienie flagi państwowej oraz odegranie Hymnu. Po przywitaniu przybyłych gości nastąpiło uroczyste powołanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, którym został wieloletni strażak suskiej jednostki mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Okrzesik.

W związku z objęciem przez Pana obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, pragnę Panu serdecznie pogratulować tego zasłużonego awansu, jak również podziękować za dotychczasową wieloletnią służbę na różnych stanowiskach w suskiej jednostce Państwowej Straży Pożarnej. Cała formacja straży pożarnej oraz jej poszczególne jednostki cieszą się naszym w kraju najwyższym uznaniem i szacunkiem społeczeństwa. Jestem przekonany, że jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej pod Pana kierownictwem nadal będzie potwierdzała i jednocześnie wzmacniała zasadność tego uznania. Powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej to wyraz wysokiej oceny Pana dotychczasowej pracy zawodowej oraz docenienie profesjonalizmu.

Życzę Panu umiejętności koordynacji oraz sprawnego przygotowania technicznego i logistycznego akcji ratowniczych, a także dbałości o rozwój bazy sprzętowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pana oraz strażaków pełniących służbę pod Pana komendą.

Odnosząc się z wielkim uznaniem do Pana dotychczasowych dokonań, życzę zadowolenia ze służby pełnionej Ojczyźnie i społeczeństwu oraz satysfakcji z pracy na nowym odcinku zawodowym, jak również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.