Poprzednia wersja

Mszą Świętą w kościele pw. Św. Wojciecha w Bulowicach rozpoczęły się w dniu 30 kwietnia 2023 r., uroczystości pn. „Przywrócić pamięć o Bohaterze – Klemens Matusiak (1881 – 1969)”. Sylwetkę wielkiego bulowiczanina – postać niezwykle zasłużoną dla Śląska Cieszyńskiego, Bielska i polskiego pożarnictwa przybliżył po nabożeństwie dyrektor Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach Łukasz Gieruszczak. Po wykładzie uczestnicy uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi jednostek OSP z Gminy Kęty, druhami OSP Bulowice, Młodzieżową Drużyną Pożarniczą i Orkiestrą Dętą przemaszerowali pod remizę OSP w Bulowicach. W wystąpieniach przybyłych gości, wśród których był Senator Andrzej Pająk nie zabrakło gratulacji i słów uznania dla bulowickiej jednostki OSP i całej społeczności wsi. Dzień 30 kwietnia 2023 r. z pewnością zapisze się w historii jednostki OSP w Bulowicach jako jeden z najważniejszych.