Poprzednia wersja

Podczas uroczystości w dniu 19 października 2015 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury „Dolina Karpia” w Zatorze wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty wyróżniającym się pracownikom szkół i placówek z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach, tj. z powiatów oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego. Gratulacje odznaczonym złożył obecny w Zatorze senator Andrzej Pająk. Gośćmi uroczystości byli także samorządowcy, dyrektorzy zarządów szkół i placówek, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy szkół i placówek, w których pracują nagrodzone osoby oraz przedstawiciele lokalnej prasy.


W tym dniu władze odznaczyły 42 osoby medalem za długoletnią służbę przyznawanym za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Medale złote za długoletnią służbę otrzymało 14 osób, medal srebrny – 15 osób, a medal brązowy – 13 pracowników oświaty. Medal Komisji Edukacji Narodowej z rąk Pana Aleksandra Palczewskiego – Małopolskiego Kuratora Oświaty odebrało 55 osób. Medal ten jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Uroczystość uświetniły występy uczniów i wychowanków szkół i placówek z powiatu oświęcimskiego.