Poprzednia wersja

W dniu 16 marca 2021 r. w Parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie, odbyła się podniosła uroczystość polsko – argentyńska pt. „Ksiądz major pilot Szczepan Walkowski Sercem Polak – Przyjaciel Argentyny”. Uroczystość poświęcona Kapłanowi, społecznikowi, pilotowi Wojska Polskiego, odbyła się z okazji 30 rocznicy popularyzacji Księdza Szczepana Walkowskiego przez Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga i Towarzystwo.

Uroczystość, w której udział wziął senator Andrzej Pająk, członek senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpoczęła się nabożeństwem w Kościele pw. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie. Po jego zakończeniu Ksiądz Proboszcz Prałat Krzysztof Ukleja, przywitał Gości i poprosił Panią Ambasador Annę Maríę Ramírez o wystąpienie, po której głos zabrał  Senator RP Andrzej Pająk przybliżając relacje Polski z Argentyną. Następnie wszystkich zebranych zaproszono do zwiedzania wystawy pt. „Ksiądz major pilot Szczepan Walkowski Sercem Polak – Przyjaciel Argentyny”.