Poprzednia wersja

W niedzielne południe 9 kwietnia 2017 r. w Roczynach koło Andrychowa odbyła się piękna patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto obeliski poświęcone pomordowanym w Katyniu w 1940 roku i poległym w Smoleńsku w 2010 r. oraz Żołnierzom Wyklętym – Niezłomnym. Wśród gości nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę tej niezwykłej inicjatywy. Uroczystość zorganizował miejscowy Komitet Parafialny Parafii pw. św. Urbana. Uczestnikami uroczystości było liczne grono weteranów Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych sił Zbrojnych i Narodowej Organizacji Wojskowej, oraz ich rodzin.Wartę honorową przy obeliskach wystawili członkowie Związku Strzeleckiego z Andrychowa, Stowarzyszenia Obrony Terytorialnej „Granit” z Wadowic oraz grup rekonstrukcyjnych Żołnierzy Wyklętych z Bielska-Białej i Żywca. Obecne były pododdziały Strzelców oraz grupa konna ze stadniny w Sułkowicach.