Poprzednia wersja

W poniedziałek 23 października 2017 r. uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu pożegnała kolejny rocznik absolwentów studiów licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich. Był to szczególnie ważny moment w historii oświęcimskiej Alma Mater, ponieważ po raz pierwszy dyplomy ukończenia studiów odebrali absolwenci z tytułem inżyniera oraz magistra pielęgniarstwa. Uroczystość, w której udział wziął senator Andrzej Pająk otworzył JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, który przywitał wszystkich zgromadzonych gości, a następnie skierował specjalne słowa do tegorocznych absolwentów. Rektor pogratulował świetnie zdanych egzaminów dyplomowych, życzył powodzenia, wielu sukcesów, a także prężnego rozwoju zawodowego. Jego Magnificencja podkreślił , że rynek pracy jest otwarty dla naszych absolwentów, a w Uczelni powstaje Stowarzyszenie Absolwentów, do którego serdecznie zaprasza. Kolejno głos zabrali zaproszeni goście Senator RP Andrzej Pająk oraz Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec. Po oficjalnych przemowach nadszedł czas na uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów, a także wyróżnień dla absolwentów za wybitne osiągnięcia w nauce i aktywny udział w życiu Uczelni. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Laurów Uczelni 2017, czyli specjalnych statuetek dla absolwentów i studentów Uczelni, którzy wykazują się zaangażowaniem, pomysłowością w inicjowaniu oraz wspieraniu życia studenckiego w działalności sportowej, społecznej czy kulturalnej.