Poprzednia wersja

We wtorek 15 stycznia br. w obecności senatora Andrzeja Pająka, marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Mroza, komendantów powiatowych PSP, starosty oświęcimskiego Józefa Krawczyka, przedstawicieli samorządów powiatu oświęcimskiego i powiatu chrzanowskiego, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu odbył się uroczystość z okazji zdania i przyjęcia obowiązków oświęcimskiego Komendanta Powiatowego PSP. Po niemal 40-letniej służbie na emeryturę odszedł st. bryg. mgr inż. Tadeusz Spyra. Decyzją Komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko Komendanta tutejszej straży pożarnej powołany został mł. bryg. mgr inż. Piotr Filipek, dotychczasowy Z-ca Komendanta w sąsiednim Chrzanowie. Podczas apelu senator Andrzej Pająk skierował słowa podziękowania i gratulacji do obu komendantów, odchodzącego i nowego. Tekst przemówień Andrzej Pająka poniżej.


 


Pan

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

w Oświęcimiu

mł. bryg. Piotr Filipek

W związku z objęciem przez Pana obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, pragnę Panu serdecznie pogratulować tego zasłużonego awansu, jak również podziękować za dotychczasową wieloletnią służbę w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie. Cała formacja straży pożarnej oraz jej poszczególne jednostki cieszą się naszym w kraju najwyższym uznaniem i szacunkiem społeczeństwa. Jestem przekonany, że jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu pod Pana kierownictwem nadal będzie potwierdzała i jednocześnie wzmacniała zasadność tego uznania. Powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Oświęcimiu to wyraz wysokiej oceny Pana dotychczasowej pracy zawodowej oraz docenienie profesjonalizmu.

Życzę Panu umiejętności koordynacji oraz sprawnego przygotowania technicznego i logistycznego akcji ratowniczych, a także dbałości o rozwój bazy sprzętowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pana oraz strażaków pełniących służbę pod Pana komendą.

Odnosząc się z wielkim uznaniem do Pana dotychczasowych dokonań, życzę zadowolenia ze służby pełnionej Ojczyźnie i społeczeństwu oraz satysfakcji z pracy na nowym odcinku zawodowym, jak również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Pająk

Senator Rzeczypospolitej Polskiej


Pan

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

w Oświęcimiu

st. bryg. Tadeusz Spyra

W związku z zakończeniem pełnienia przez Pana obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, pragnę Panu serdecznie podziękować za długoletnią służbę społeczeństwu i wyrazić słowa uznania za niezwykle profesjonalne wypełnianie służbowych obowiązków. Cała formacja straży pożarnej oraz jej poszczególne jednostki cieszą się naszym w kraju najwyższym uznaniem i szacunkiem społeczeństwa. Jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu pod Pana kierownictwem zawsze potwierdzała i jednocześnie wzmacniała zasadność tego uznania. Składając te podziękowania, czynię to z tym większą, przyjemnością że podczas pełnienia przeze mnie funkcji starosty suskiego, wiele razy miałem okazję spotykania się z Panem i przekonania się o Pana wzorowym podejściu do pełnionych obowiązków.

Na zasłużonej emeryturze życzę Panu zdrowia i spełnienia marzeń, które nosi Pan w sercu, związanych z tym okresem życia oraz aktywności na niwie społecznej, by Pańskie doświadczenie i umiejętności służyły jeszcze przez długie lata społeczności lokalnej i całej Ojczyźnie.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Pająk

Senator Rzeczypospolitej Polskiej