Poprzednia wersja

W dniu 22 kwietnia 2023 r. w Spytkowicach miało miejsce uroczyste przekazanie i poświęcenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach. W poprzedzonym Mszą Świętą uroczystym apelu wzięli udział między innymi Senator Andrzej Pająk, Poseł Marek Polak, przedstawiciele komend wojewódzkiej i powiatowej PSP, delegacje ochotniczych straży oraz miejscowych samorządów.