Poprzednia wersja

W dniu 4 września 2022 r. w Podchybiu w Gminie Lanckorona uroczyście oddano do użytku budynek świetlicy wiejskiej. Uroczystość rozpoczęła się polową mszą św. celebrowaną            przez ks. proboszcza Andrzeja Gawendę, który poświęcił budynek i pamiątkową tablicę wmurowaną w ścianę świetlicy. W uroczystości wziął udział Senator Andrzej Pająk, który pogratulował dobrze wykonanej inwestycji i wyraził nadzieję, że świetlica będzie dobrze służyć mieszkańcom Podchybia.