Poprzednia wersja

W sobotę 22 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tłuczani miała miejsce uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej, która zgromadziła wszystkich uczniów i ich rodziców, nauczycieli, absolwentów szkoły, mieszkańców wsi oraz licznych gości, wśród których był Senator Andrzej Pająk.

Po powitaniu przez Gospodarzy, głos zabrał  dyrektor placówki, który w swoim przemówieniu podkreślił, że marzenia się spełniają i warto było czekać na powstanie tak pięknego obiektu. W dalszej kolejności Wójt Gminy Brzeźnica przedstawił krótki raport dotyczący kosztów nowej inwestycji. Następnie przedstawiciele rządu i samorządu podzieli się refleksjami na temat nowego obiektu oddawanego do użytku społeczności szkolnej i lokalnej. Potem nastąpiło m.in. z ich udziałem przecięcie wstęgi i symboliczne otwarcie sali gimnastycznej. Kolejnymi punktami uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Wójta Gminy Brzeźnica w obecności kilku wyznaczonych przedstawicieli władzy oraz poświęcenie sali przez proboszcza parafii Nawiedzenia NMP w Tłuczani ks. Stanisława Pitka.