Poprzednia wersja

W uroczystym otwarciu Domu Seniora w Marcyporębie, które odbyło się 22 stycznia 2018 r., uczestniczyli między innymi: senator Andrzej Pająk, włodarze sąsiednich gmin oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie zabrakło też osób, które będą do placówki uczęszczały. Poświęcenia Domu Seniora dokonał proboszcz parafii w Marcyporębie, ksiądz Jan Giądła. To pierwsza taka placówka w powiecie wadowickim, a w skali całej Małopolski na razie jedyna utworzona w gminie wiejskiej. Dom Seniora w Marcyporębie będzie służył ludziom nieaktywnym zawodowo, którzy mają przynajmniej sześćdziesiąt lat, sprawny umysł oraz nadmiar wolnego czasu.