Poprzednia wersja

W dniu 28 maja 2022 r. w Pcimiu, w ramach dorocznego święta Kliszczaka dokonano uroczystego odsłonięcia Pomnika Matek Oddanych Dzieciom, który przedstawia postać Katarzyny Smreczyńskiej – matki Władysława Orkana – znanego gorczańskiego pisarza i publicysty. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i parlamentarnych: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Senator RP Andrzej Pająk, Posłowie na Sejm RP – Patryk Wicher i Władysław Kurowski, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita jak również przedstawiciele samorządów lokalnych.

Pomnik Katarzyny Smreczyńskiej , matki Władysława Orkana – pisarza i publicysty, piewcy gór oraz Ziemi Zagórzańskiej- stanowi uhonorowanie i podziękowanie dla wszystkich niezwykłych kobiet, które z największym poświeceniem, wspierają swoje dzieci, troszcząc się o ich wszelkie potrzeby i zabiegając o dobrą przyszłość. Odsłonięcie pomnika było głównym punktem tegorocznego „Święta Kliszczaka”, któremu towarzyszyły również inne wydarzenia i atrakcje.