Poprzednia wersja

W niedzielę 25 czerwca 2017 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się uroczysta gala Jubileuszu 400 – lecia miasta, na której obecny był senator Andrzej Pająk, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, radni Rady Powiatu Wadowickiego, naukowcy i historycy, przedstawiciele organizacji z terenu gminy, duchowni, młodzież. Gala Jubileuszu 400-lecia była doskonałą okazją do zaprezentowania historii Kalwarii Zebrzydowskiej i jej mieszkańców. W tym celu zaprezentowano 10 minutowy film przygotowany przez TVP Kraków, który swoją premierę miał już telewizji, a w niedzielę mogli go zobaczyć zaproszeni goście. Ponadto zaprezentowano monografie „Wybrane zagadnienia z dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej Na 400 – lecie pierwszej lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej”, mówił o niej jej twórca dr. hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego Andrzej Nowakowski. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi Uniwersytetów Jagiellońskiego, Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Rzeszowskiego oraz pasjonaci lokalnej historii. Galę zakończyła prezentacja filmu promocyjnego, był też okolicznościowy tort urodzinowy, który dzieli wspólnie Mikołaj Zebrzydowski i Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty.