Poprzednia wersja

Podczas trwającego w dniach 25 – 26 kwietnia br. dziesiątego posiedzenia Senatu VIII kadencji Senator Andrzej Pająk złożył oświadczenie skierowane do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka dotyczące poparcia budowy obwodnicy Makowa Podhalańskiego.

Poniżej treść oświadczenia.

 

Pan

Minister Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej

Sławomir Nowak

 

Oświadczenie skierowane do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

Szanowny Panie Ministrze!

Do mojego biura zgłosili się z prośbą o pomoc mieszkańcy Makowa Podhalańskiego, miasta położonego na trasie drogi krajowej nr 28 z Zatora do Medyki. Od wielu lat mieszkańcy i samorząd zabiegają o budowę obwodnicy, która pozwoli skierować wzrastający ruch pojazdów poza obręb wąskiej i ciasnej zabudowy centrum miasta. Sytuacja mieszkańców Makowa Podhalańskiego w związku z przebiegającą przez środek miasta trasą DK 28 jest bardzo trudna. Codziennie przez centrum miejscowości przejeżdża kilka tysięcy samochodów, wiele z nich to przeładowane i rozpędzone pojazdy ciężarowe. Sytuacja jest jeszcze gorsza w okresie wyjazdów sobotnio-niedzielnych lub dni świątecznych wolnych od pracy, wówczas natężenie ruchu i liczba samochodów drastycznie wzrasta. Odcinek drogi krajowej nr 28 przebiegający przez miasto stanowi alternatywę dla mieszkańców Krakowa jadących w kierunku gór, jest także główną drogą dojazdową dla mieszkańców Górnego Śląska, kierujących się w stronę takich miejscowości wypoczynkowych jak Zakopane czy Zawoja, ponadto prowadzi tędy tranzyt do granicy z Ukrainą w Medyce. Proste odcinki drogi krajowej nr 28 przebiegające przez Maków Podhalański powodują, że wielu kierowców nie przestrzega obowiązującego tam ograniczenia prędkości, a z uwagi na wysokie natężenie ruchu przejście przez jezdnię jest bardzo trudne i niebezpieczne, tym bardziej, że w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni znajdują się liczne domy mieszkalne, sklepy, a nawet szkoły i przedszkola. Na wąskich uliczkach Makowa poziom bezpieczeństwa spada z każdym rokiem, nieustannie tworzą się zatory komunikacyjne uniemożliwiające normalne funkcjonowanie miasta i sprawny przejazd, a nasilony ruch powoduje drgania wywołujące uszkodzenia domów położonych po obu stronach ulic 3 Maja i Wolności, przez które prowadzi przedmiotowa droga. Dodatkowo poziom spalin wytwarzany przez przejeżdżające samochody sprawia, że mieszkańcy tej największej gminy w powiecie suskim mają najbardziej zanieczyszczone powietrze w regionie. Przeprowadzone niedawno badania wykazały, że wartości pyłu zawieszonego PM 10 oraz poziom hałasu przekraczane są tam nagminnie. W celu poprawy jakości powietrza Urząd Marszałkowski w Krakowie zlecił wykonanie specjalistycznych ekspertyz, jednak zdadzą się one na niewiele, jeżeli nie zostanie podjęta decyzja o budowie obwodnicy.

W świetle przedstawionych informacji wieści o braku środków na inwestycje w Makowie Podhalańskim płynące z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie są co najmniej zatrważające. Co gorsza budowa obwodnica została przeniesiona na bliżej nieokreślone lata, bo tak należy traktować fakt, że zadanie to nie zostało umieszczone w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2014, nie ma go także w perspektywie na lata 2014 – 2020. Mieszkańcy są już tak zdeterminowani, że postanowili walczyć o obiecaną im jeszcze w latach 90 – tych obwodnicę, zbierając podpisy pod petycją w tej sprawie. Na ostatnim spotkaniu w moim biurze wręczono mi listę z ponad dwoma tysiącami podpisów poparcia budowy obwodnicy, co więcej mieszkańcy Makowa zagrozili w ostatnim czasie blokadami drogi krajowej nr 28, by wymóc na władzach realizację obwodnicy, co dobitnie świadczy o poziomie ich frustracji i wadze problemu.

Powstanie obwodnicy Makowa Podhalańskiego przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zlikwidowałoby występowanie zatorów komunikacyjnych, skróciło czas przejazdu użytkownikom drogi oraz pozytywnie wpłynęło na poprawę stanu środowiska naturalnego. Inwestycja znacząco przyczyniłaby się też do poprawy warunków życia zarówno mieszkańców miasta, jak i powiatu suskiego.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

Dlaczego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a co za tym idzie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, znając skalę problemu, nie umieściło w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2014 i 2014 – 2020 budowy obwodnicy w Makowie Podhalańskim?

Czy Pan Minister jest w stanie wskazać sposób rozwiązania oraz termin załatwienia trudnej sytuacji mieszkańców Makowa Podhalańskiego wynikającej z braku obwodnicy?

 

Z poważaniem

Andrzej Pająk