Poprzednia wersja

W Skawicy od 16 lat mieszkańcy gminy Zawoja i przyjezdni goście spotykają się na Placu Jana Pawła II, gdzie odbywa się odliczanie ostatnich minut przed północą, a syrena strażacka potwierdza fakt, że kolejny rok za nami. Tradycyjnie już udział w skawickiej zabawie wziął senator Andrzej Pająk, który wraz z Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy złożył zebranym noworoczne życzenia. Wspólnie wzniesiony toast, wzajemne życzenia oraz wspólne śpiewanie kolęd pokazuje wielopokoleniowe kontakty i jednoczy całą wspólnotę wiejską.