Poprzednia wersja

W sobotę 13 kwietnia br. w Bachowicach odbyła się uroczystość pn. Tradycja Wielkanocna, w której udział wziął senator Andrzej Pająk. Podczas uroczystości zgromadzeni obejrzeli program artystyczny w wykonaniu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca z Andrychowa. Ten wielopokoleniowy zespół popularyzuje autentyczną muzykę, śpiew, tańce i zwyczaje zwłaszcza regionu Krakowiaków Zachodnich. Był również czas na przemowy i życzenia. Zarówno Wójt Gminy Spytkowice – Pan Mariusz Krystian, jak i goście w swoich wystąpieniach nawiązywali do tego jak ważne jest kultywowanie naszych polskich tradycji. Ponadto złożyli wszystkim serdeczne życzenia.