Poprzednia wersja

W dniu 7 grudnia 2014 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w uroczystym spotkaniu przedświątecznym „Tradycja Stołu Wigilijnego”, które odbyło się w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy pod hasłem: „Łączy nas tradycja – ukazanie kulturowego i kulinarnego bogactwa naszego regionu”. Po oficjalnym przywitaniu gości i krótkiej prezentacji działalności Stowarzyszenia „Nowoczesna Gospodyni” na scenie zaprezentował się zespół wokalny „Czerwone Korale”, składający się z przedstawicielek poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Brzeźnica, którego opiekunem artystycznym jest Magdalena Stanisz. Panie zaśpiewały kilka kolęd i pastorałek wprowadzając wszystkich w świąteczny nastrój. Następnie na scenie pojawili się Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos oraz Senator RP Andrzej Pająk, którzy doceniając trud i wysiłek gospodyń wiejskich dziękowali im za tak pięknie zastawione stoły, a tym samym kultywowanie polskiej tradycji oraz składali najserdeczniejsze życzenia świąteczne wszystkim obecnym na sali.