Poprzednia wersja

W sobotnie popołudnie 1 kwietnia 2017 r. w Wiejskim Domu Kultury w Wyźrale odbyło się uroczyste spotkanie przedświąteczne „Tradycja Stołu Wielkanocnego”. Organizatorami tegorocznych stołów byli Wójt Gminy Brzeźnica, Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni”, Koło Gospodyń Wiejskich w Wyźrale i Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy. Na tę uroczystość zaproszenie przyjął senator Andrzej Pająk, a także przedstawiciele władz powiatowych i gminnych oraz lokalnych organizacji, stowarzyszeń, służb, inspekcji i straży. Spotkanie rozpoczęło się występem uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tłuczani pt. „Wielkanocne tradycje”. Po występie nastąpił uroczysty moment pobłogosławienia przygotowanych potraw, a następnie przybyli goście składali życzenia w swoich wystąpieniach. Ostatnim punktem oficjalnej części spotkania było wręczenie upominków na ręce przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia za trud włożony w przygotowanie świątecznych potraw i kultywowanie tradycji.