Poprzednia wersja

W dniu 14 czerwca 2014r. w Zachełmnej miała miejsce uroczystość nadania placówce sztandaru. W święcie szkoły wziął udział senator Andrzej Pająk. Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem odprawionym na przyszkolnym boisku sportowym, po którym na maszt wciągnięto flagę narodową i nastąpiła szkoła przekazania dyrektorowi szkoły sztandaru odebrała sztandaru z portretem patrona placówki Juliusza Słowackiego. Następnie sztandar przekazano w ręce uczniów, którzy złożyli uroczystą przysięgę, deklarując, iż będą dbać o jego dobre imię. Oficjalna część uroczystości zakończyła się przedstawieniem teatralnym opowiadającym o patronie szkoły.