Poprzednia wersja

W dniach 9 – 11 września 2016 r. w Suchej Beskidzkiej odbyła się „Szkoła demokracji”, warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszanie na rzecz zmiany Systemu Wyborczego „JOW” i Fundacja JOW im. Jerzego Przystawy. W wykładach i dyskusjach udział wzięli samorządowcy i działacze z terenu całej Polski, w tym z powiatu suskiego. Uczestników odwiedził także senator Andrzej Pająk.