Poprzednia wersja

W Suchej Beskidzkiej powstał Powiatowy Sztab Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Sztab ukonstytuował się podczas spotkania w biurze senatora Andrzeja Pająka, a w jego skład oprócz parlamentarzysty weszło sześciu członków zarządu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości, radni powiatowi PiS, Starosta Suski Józef Bałos, poszczególni członkowie PiS ze wszystkich struktur gminnych oraz przedstawiciele Solidarności, Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego i środowisk prawicowych z terenu powiatu suskiego. Komitety poparcia kandydata Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko Prezydenta RP Andrzeja Dudy powstają w całej Polsce. Suski Sztab stawia sobie za cel szeroką promocję tego kandydata w wyborach prezydenckich, ponadto członkowie Sztabu będą aktywnie działać w prezydenckiej kampanii wyborczej.