Poprzednia wersja

W dniu 12 października 2018 r. w Park Hotel Łysoń odbyła się uroczysta konferencja z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia. Stowarzyszenie LGD „Wadoviana” to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich oraz poprawą jakości życia mieszkańców Gminy Wadowice i Gminy Andrychów. Partnerstwo zawiązało się 18 września 2008 r. i przybrało formę stowarzyszenia.  Spotkaniu towarzyszyła wystawa rękodzieła ludowego, degustacja wyśmienitych lokalnych potraw oraz występy artystyczne: KGW Wysoka, Orkiestra Dęta z Kleczy Dolnej.

Podziękowania za wsparcie i współpracę otrzymali m.in.: Senator Andrzej Pająk, przedstawiciele Rady Powiatu, przedstawiciele OSP, przedstawicie lokalnych organizacji pozarządowych, przedstawicie KGW, sponsorzy oraz pracownicy LGD „Wadoviana”.