Poprzednia wersja

W sobotę 9 grudnia 2017 r. w Radoczy został zorganizowany pokaz potraw wigilijnych, który w tym roku odbył się pod hasłem „Karp pod różnymi postaciami”. Wśród uczestników nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka. Ważną częścią imprezy był konkurs na najsmaczniejszą potrawę z ryb. Wszystkie zgłoszone do niego dania zostały przyrządzone z karpia, a każda miała inny smak. Na stołach rozstawionych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoczy nie brakowało też innych wigilijnych frykasów, w tym pysznych wypieków. Imprezę urozmaiciły występy zespołów śpiewaczych Wesołe Gosposie z Witanowic, Biesiada z Tomic, Woźniczanki i Radoczanki.