Poprzednia wersja
Wyszczególnienie

2011

2012

Ogółem

Posiedzenia Prezydium Senatu

5

2

7

Posiedzenia Konwentu Seniorów

6

3

9

Posiedzenia Senatu

3

3

6

liczba dni obrad

6

5

11

Posiedzenia komisji i podkomisji senackich

72

94

166

Ustawy rozpatrzone przez Senat*

5

9

14

Ustawy, do których Senat wprowadził poprawki

1

2

3

Ustawy, w sprawie których Senat podjął uchwałę o odrzuceniu

Poprawki, które Senat wprowadził do ustaw

1

13

14

Projekty inicjatyw Senatu wniesionych do Sejmu, w tym:

– wykonujące orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

– wynikające z rozpatrzenia petycji

– rozpatrzone przez Sejm

– przyjęte przez Sejm, w tym:

rozpatrzone wspólnie z innymi projektami

Podjęte uchwały, w tym:

17

17

34

– okolicznościowe

1

5

6

Konferencje i seminaria

2

2

4