Poprzednia wersja

W poniedziałek 28 maja 2018 roku w sali kina Śnieżka w Rabce Zdrój miało miejsce kolejne Spotkanie z Historią. Tematem, który został poruszony były tragiczne wydarzenia Rzezi Wołyńskiej 1943-1945. W spotkaniu udział wzięli senator Andrzej Pająk, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski i dr Lucyna Kulińska. W sali kinowej zgromadzili się uczniowie szkół średnich oraz gimnazjalnych z terenu powiatu nowotarskiego. Podczas Spotkania, uczennicom klasy 2A rabczańskiego Liceum: Gabrieli Czubin, Paulinie Bochnar i Sylwii Proszkowiec została wręczona nagroda za III miejsce w konkursie historycznym Patria Nostra. Wręczenia nagrody w postaci pamiątkowej szabli i biletów na wyjazd do Brukseli dokonali senator RP Andrzej Pająk, Gniewomir Rokosz-Kuczyński reprezentujący Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie i Mirosław Gryko Prezes Fundacji Patria Nostra.