Poprzednia wersja

W dniu 15 listopada 2013r. z inicjatywy Klubu Gazety Polskiej II w Andrychowie odbyło się spotkanie z Senatorem Andrzejem Pająkiem oraz Zastępcą Przewodniczącego Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność Jarosławem Biegunem. Tematem spotkania było zagadnienie „Gospodarki i Rodziny”. Zaproszeni goście przybliżyli uczestnikom spotkania szczegóły działalności Związku w kontekście sytuacji gospodarczej w kraju i jakie działania w tym temacie były i są podejmowane w kraju i w regionie. Senator Andrzej Pająk, członek senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, omówił temat dotyczący rodziny i wpływu krajowej gospodarki na rozwój rodziny, a następnie odpowiadano na liczne pytania zadawane przez uczestników spotkania. Na zakończenie Przewodniczący Klubu Zbigniew Małecki podziękował przybyłym gościom za przybycie do Andrychowa, a wszystkim zgromadzonym na sali za uczestnictwo w spotkaniu.