Poprzednia wersja

W poniedziałek 7 grudnia 2015 r. w biurze senatorskim w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie senatora Andrzeja Pająka z wójtami gmin Zembrzyce – Łukaszem Palarskim, Mucharz – Wacławem Wądolnym oraz Stryszowa – Janem Wacławskim. Dyskusja poświęcona była bieżącym problemom towarzyszącym finalizacji budowy zbiornika Jezioro Mucharskie. Omówiono stan przygotowania gmin z obrębu zapory w zakresie przygotowania do świadczenia usług w zakresie m.in. rozwoju turystyki, gospodarki wodno-ściekowej, komunikacji i bezpieczeństwa. W toku ustaleń z inicjatywy Andrzeja Pająka zorganizowano w Warszawie spotkanie z wiceministrem środowiska, w trakcie którego rozpatrzono największe wątpliwości wspomnianych wójtów dotyczące przedmiotowej inwestycji.