Poprzednia wersja

W dniu 18 grudnia 2015 r. senator Andrzej Pająk spotkał się ze starosta wadowickim Bartoszem Kalińskim W trakcie spotkania omówiono bieżące zagadnienia i problemy dotyczące Wadowic i poszczególnych miejscowości wchodzących w skład powiatu wadowickiego. Następnie parlamentarzysta udał się do urzędu gminy w Tomicach gdzie spotkał się z nowo wybranym wójtem Witoldem Grabowskim.

39-letni Witold Grabowski został wybrany w dniu 29 listopada 2015 r. podczas drugiej tury wyborów uzupełniających na wójta, tym samym zastąpił na stanowisku zmarłego we wrześniu śp. Adama Kręciocha.