Poprzednia wersja

W dniu 16 lipca w biurze Senatora Andrzeja Pająka w Suchej Beskidzkiej z inicjatywy parlamentarzysty oraz spółki Polskie Koleje Górskie odbyło się spotkanie z udziałem radnych gminy Zawoja oraz przedstawicieli spółki w osobach Burmistrza Zakopanego Janusz Majchera, Prezesa Zarządu PKG Łukasza Chmielowskiego oraz audytora zakopiańskiego magistratu Jana Lasyka. Tematem spotkania były szczegóły prywatyzacji Polskich Kolei Linowych oraz powstanie i bieżąca oraz planowana działalność spółki Polskie Koleje Górskie, która wykupiła PKL przy partnerskim udziale funduszu Mid Europa Partners Limited.


Przedstawiciele spółki kolejno omawiali strukturę, inicjatywę powstania oraz plany PKG, omówili szczegółowo wszelkie informacje dotyczące wspomnianego funduszu oraz przedstawili wszelkie zapisy umów okołoprywatyzacyjnych, w szczególności te dotyczące wyciągu Mosorny Groń w Zawoi oraz ewentualnego udziału gminy w dalszych pracach spółki. Następnie głos zabrali radni z Zawoi przedstawiając swój punkt widzenia na temat prywatyzacji PKL i dalszych losów Mosornego Gronia, nie zabrakło także licznych pytań, wokół których toczyła się ciekawa i merytoryczna dyskusja. Dwugodzinne spotkanie zakończyło się obustronnymi deklaracjami o dalszych rozmowach między gminą Zawoja a PKG, tym razem natury już czysto biznesowej i inwestycyjnej. Senator Pająk dziękując wszystkim zgromadzonym za przybycie podkreślił swoją rolę jako jedynie „inicjatywną”, dalszy bieg negocjacji między zainteresowanymi stronami zostawiając władzom gminy Zawoja oraz zarządowi spółki Polskie Koleje Górskie.