Poprzednia wersja

W dniu 19 grudnia br., w przerwie obrad XXIV posiedzenia Senatu VIII kadencji, odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe senatorów i pracowników Kancelarii Senatu. Uroczystości towarzyszyły kolędy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Karolinka” z Brześcia na Białorusi.

Uroczystość rozpoczęła się od przekazania Senatowi Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy. Jest to coroczna harcerska akcja przenoszenia przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Co roku jest ono przywożone z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. W Polsce akcję tę od 1991 r. prowadzą harcerze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Światło od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach i przekazują je również do wschodnich sąsiadów – do Rosji, na Litwę, Ukrainę i Białoruś.

Duszpasterz parlamentarzystów, ksiądz Paweł Powierza odczytał fragmenty Ewangelii według św. Łukasza i poświęcił opłatek. „Chciałbym, aby ten święty znak chleba przypominał, że mamy dzielić się miłością” – powiedział. „Jako Wasz opiekun duchowy zawsze będąc w Senacie jestem wzruszony, że zapraszacie naszych rodaków ze Wschodu. Kiedy patrzę na młodych członków chóru z Białorusi, którzy tak pięknie kultywują naszą tradycje, nasuwa mi się refleksja, że ciągle warto krzewić duchowe dziedzictwo naszego narodu” – dodał. Duszpasterz wyraził życzenie, aby przy uchwalaniu ustaw senatorowie mieli na względzie nie dobro partyjne, ale dobro całego narodu, które powinno wszystkich łączyć, i aby umieli podejmować dialog i słuchać się wzajemnie. Życzył także, aby święta były „boże, ludzkie i piękne”.

 

 

Marszałkowie Senatu podziękowali harcerzom za przyniesienie do Senatu Betlejemskiego Światła Pokoju, a duszpasterzowi parlamentarzystów za wygłoszenie Słowa Bożego. Podziękowali on senatorom i pracownikom Kancelarii Senatu za przybycie na uroczystość, życząc wszystkim wszystkiego najlepszego w nadchodzące święta, jak również dobrze układającej się współpracy. Wicemarszałek Maria Pańczyk-Poździej złożyła życzenia wszystkim, niezależnie od opcji partyjnej, aby „stanowili całość i tworzyli prawo służące wszystkim Polakom, prawo dobre dla Polski”. Wicemarszałek Stanisław Karczewski powiedział: „Życzę, abyśmy otwierali swe serca na miłość i prawdę, abyśmy uchwalali wspólnie dobre prawo, abyśmy – rządzący i opozycja – wzajemnie wsłuchiwali się w swój głos. Pamiętajmy, że nigdy dosyć dialogu. Życzę, aby rok 2013 był lepszy, aby prawo stanowione w tym roku było lepsze dla naszej kochanej ojczyzny”. Wicemarszałek Jan Wyrowiński złożył życzenia, ażebyśmy „będąc świadomymi ogromu tradycji i zobowiązania wobec pokoleń, które tworzyły Rzeczpospolitą przez wieki, działali dla jej dobra”. Marszałek Bogdan Borusewicz życzył wszystkim wszystkiego dobrego, rodzinnych świąt i zebrania sił do dalszej pracy nad „budowaniem pozycji Senatu w dwuizbowym systemie parlamentarnym”. Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem.