Poprzednia wersja

W dniu 4 stycznia 2019 r. w Przeciszowie obradował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu. Posiedzenie Zarządu było połączone z promocją książki „Strażacy Ziemi Oświęcimskiej” oraz Spotkaniem Noworocznym z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, służb, instytucji, osób oraz firm działających na rzecz bezpieczeństwa na terenie Powiatu Oświęcimskiego. W posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wzięli udział licznie przybyli goście, a wśród nich: Andrzej Pająk – Senator RP, Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski, Nadbryg. Stanisław Nowak– Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, st. bryg. Piotr Filipek – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu, ks. bryg. Władysław Kulig – Małopolski Kapelan Strażaków, Marcin Niedziela – Starosta Oświęcimski. Obrady otworzył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu Jerzy Obstarczyk witając zebranych. Na początku przedstawił informację o strukturach Związku działających na terenie powiatu oświęcimskiego. Następnie w sprawozdaniu za rok 2018 dokonał podsumowania działalności Oddziału, wykonanego planu oraz współpracy z PSP, władzami samorządowymi, służbami, instytucjami, osobami oraz firmami działającymi na rzecz bezpieczeństwa na terenie powiatu oświęcimskiego. Przedstawił dane finansowe dotyczące pozyskanych dotacji i sprzętu, ilości akcji oraz szkoleń, jak również organizacji obozów dla MDP. Ważnym akcentem posiedzenia była promocja wydanej książki „Strażacy Ziemi Oświęcimskiej”. Wstępu o inicjatywnie, realizacji oraz zaangażowaniu strażaków, funkcjonariuszy, mieszkańców powiatu oraz zespołu redakcyjnego w wydanie książki dokonał st. bryg. Piotr Filipek Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu. Komendant i prezes wręczyli zaproszonym gościom pamiątkowe opracowania, jako wyrazy wdzięczności i uznania za wspólne stworzenie pięknych kart historii strażackiej.