Poprzednia wersja

W czwartek 5-go stycznia br. w ośrodku „Groń” w Stryszawie odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „Bractwo Zbójników spod Babiej Góry”. W spotkaniu wziął udział honorowy „zbójnik” Bractwa Senator RP Andrzej Pająk. Tego wieczora nie zabrakło wspólnego składania życzeń noworocznych oraz radosnego kolędowania przy dźwiękach zespołu Besquidians. Najciekawszym punktem spotkania było pasowanie sześciu nowych „zbójów”, którzy musieli przejść próbę wody, powietrza i ognia.

Stowarzyszenie „Bractwo Zbójników spod Babiej Góry” powstało w ubiegłym roku i stanowi grupę obecnie niemal trzydziestu pasjonatów podbabiogórskiego folkloru i tradycji, a ich głównym celem jest propagowanie kultury górali babiogórskich.