Poprzednia wersja

Senator Andrzej Pająk wziął udział w Uroczystym Spotkaniu Kombatantów Polskiego Państwa Podziemnego, które odbyło się w dniu 24 lutego br. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Okazją do niego była 70. rocznica utworzenia Armii Krajowej oraz 59. rocznica śmierci generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Spotkania rocznicowe poświęcone tym wydarzeniom odbywają się w Krakowie już po raz kolejny, jednak pierwszy raz w historii ich miejsce było tak wyjątkowe. Stało się nim otwarte po rewaloryzacji we wrześniu zeszłego roku Muzeum Armii Krajowej, które jest instytucją samorządu województwa małopolskiego i miasta Krakowa.


Gośćmi spotkania byli liczni kombatanci, żołnierze AK, WiN i innych organizacji niepodległościowych. Na sali obecni byli także wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak i członek zarządu Witold Latusek, dyrektor Muzeum AK Adam Rąpalski, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Ciechanowski, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert, a także minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Uroczystość poprowadził przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, który jest również przewodniczącym Rady Muzeum AK. Spotkanie w Muzeum AK odbyło się w rocznicę śmierci generała Augusta Fieldorfa „Nila”, krakowianina, organizatora i dowódcy Kedywu Armii Krajowej, zastępcy Komendanta Głównego AK. Generał „Nil” został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w listopadzie 1950 r. i skazany w pokazowym procesie na karę śmierci. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 r.