Poprzednia wersja

W dniu 3 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty gościł Senatora RP Andrzeja Pająka. W spotkaniu uczestniczył również Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wilk. Samorządowcy z Kalwarii Zebrzydowskiej zwrócili się do Senatora z prośba o pomoc i wsparcie postulatów mieszkańców dotyczących budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 52 „Bielsko-Biała – Głogoczów” w miejscowości Barwałd Górny.
Warto przypomnieć w tym miejscu, że Gmina Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017 wykonała na własny koszt dokumentacje projektową dla zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż Drogi Krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów w km 55+350 do km 56+000 strona lewa w miejscowości Barwałd Górny” i przekazała do GDDKiA Oddział w Krakowie. Wniosek o budowę chodnika przy drodze krajowej w Barwałdzie Górnym poparty jest też licznymi głosami mieszkańców.
Wcześniej o tym odcinku drogi i budowie chodnika rozmawiano z Tomaszem Pałasińskim Dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie oraz Agnieszką Wachowską – Zastępcą Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami.