Poprzednia wersja

W dniu 21 stycznia br. w Jordanowie odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz Polskiego Związku Kombatantów zorganizowane przez jordanowski Miejski Ośrodek Kultury. W uroczystości wziął udział senator Andrzej Pająk, a także przedstawiciele miejscowego samorządu, parafii oraz jednostek organizacyjnych. Zgromadzonym ponad 130 uczestnikom spotkania senator Pająk złożył życzenie wszelkiej pomyślności w nowym 2012 roku, a następnie wręczył Panu Mieczysławowi Orłowskiemu odznaczenie państwowe za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Związku Kombatantów.

Tego samego dnia Andrzej Pająk odwiedził członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Stryszawa, które zebrały się na spotkaniu w remizie OSP w Lachowicach. Również tutaj nie zabrakło serdecznych życzeń noworocznych senatora Pająka. Spotkanie przebiegło w ciepłej atmosferze umilanej występami grupy młodzieży gimnazjalnej z Krzeszowa.

Dzień później, w niedzielę 22 stycznia Andrzej Pająk gościł na parafialnym spotkaniu opłatkowym w Sali Stodoły w Makowie Podhalańskim.