Poprzednia wersja

W dniu 29 września br. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoi Przysłop obchodziła uroczystość jubileuszu 45-lecia istnienia jednostki, nadania sztandaru a także poświęcenia i otwarcia budynku remizy. Jednym z zaproszonych gości był Senator RP Andrzej Pająk, który jednak nie mógł być obecny z powodu wcześniej zaplanowanego wyjazdu. Nie zapomniał on jednak o druhach z Przysłopia i przekazał na ręce prezesa tamtejszego OSP serdeczny list gratulacyjny, którego treść prezentujemy poniżej.


Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przed remizą, skąd pododdziały przemaszerowały na boisko szkolne gdzie rozpoczęła się uroczysta Msza św., którą odprawił ks. Kanonik Stanisław Skowronek kapelan powiatowy strażaków w koncelebrze z proboszczem parafii Zawoja Zakamień Ojcem Jakubem Jaroszewiczem i Ojcem Robertem Strojnym. Po zakończeniu mszy rozpoczął się uroczysty apel. Dokonano poświęcenia i przekazania sztandaru, a także odznaczono go brązowym medalem za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej. Nie zabrakło również odznaczeń i wyróżnień dla strażaków z Przysłopia. Po zakończeniu uroczystości na boisku szkolnym odbył się uroczysty przemarsz przed budynek remizy, gdzie dokonano poświęcenia budynku i przecięcie wstęgi symbolizującej otwarcie remizy.

 

 

Druh

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

w Zawoi Przysłopiu

Mariusz Szczurek

Jubileusz 45 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej to doniosłe wydarzenie, zwłaszcza dla małej, lokalnej społeczności, jaką tworzą mieszkańcy sołectwa Zawoja – Przysłop. To święto tych, którzy w swojej działalności zawsze kierowali się najszczytniejszymi ideałami służenia społeczeństwu oraz niesienia pomocy poszkodowanym w czasie pożarów i innych miejscowych zagrożeń, ratując ich życie, zdrowie i mienie.

Radość z przeżywania tego jubileuszu będzie w przypadku Waszej jednostki potęgowana nadaniem i poświęceniem sztandaru oraz poświęceniem remizy, które i dla mnie stanowi szczególne przeżycie, ponieważ jako Wójt Gminy Zawoja byłem przed laty przy podejmowaniu decyzji i organizowaniu rozpoczęcia budowy. Z drugiej strony nie mogę uczestniczyć w Waszym święcie, ponieważ obowiązki osobiste i rodzinne uniemożliwiają mi przeżywać bezpośrednio tą radość z Wami.

45 lat to już znaczny okres działalności Waszej jednostki, a osiągnięcia dokonane w trakcie niego są dla Was powodem strażackiej dumy z dobrze spełnionego obowiązku społecznego. Wysoka ocena straży pożarnej pośród wszystkich instytucji i organizacji w kraju ze strony społeczeństwa, które postrzega Was jako autentycznych obrońców, na których zawsze można liczyć w każdej sytuacji, to dowód najwyższego uznania, ale też i zaufania, jakim Was obdarzono. Niech ta w pełni zasłużona opinia towarzyszy Państwu na co dzień.

Gratuluję Druhom dostojnego jubileuszu oraz wszystkim uhonorowanym odznaczeniami i wyróżnieniami. Proszę przyjąć podziękowania za wielkie oddanie, wspaniałą działalność społeczną, za udane akcje ratownicze, za odwagę, męstwo i poświęcenie. Życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności w służbie i życiu osobistym, szczęśliwych powrotów do strażnicy oraz opieki i błogosławieństwa patrona strażaków św. Floriana.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Pająk

Senator Rzeczypospolitej Polskiej