Poprzednia wersja

Nowo wybrani senatorowie XI kadencji podczas uroczystości w Senacie w dniu 27 października 2023 r. odebrali z rąk przewodniczącego Państwowej Kadencji Wyborczej zaświadczenia o wyborze. Swoje mandaty obejmą składając ślubowanie senatorskie podczas pierwszego posiedzenia Izby, które zwoła Prezydent RP. Dla Andrzeja Pająka była to już czwarta taka uroczystość, wcześniejsze mandaty VIII, IX i X kadencji uzyskiwał kolejno w 2011, 2015 i 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tegorocznej uroczystości udział wzięli Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, Wicemarszałkowie Senatu RP Bogdan Borusewicz, Michał Kamiński, Gabriela Morawska Stanecka i Marek Pęk Wicemarszałkowie Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i Piotr Zgorzelski, Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski oraz Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. Obecni byli także prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny i prezes Sądu Najwyższego kierująca Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Joanna Lemańska.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak zwrócił uwagę, że wysoka frekwencja wyborcza wskazuje na poziom zaangażowania społeczeństwa w życie państwa. „Jest to niezwykle istotny wskaźnik rozwoju demokracji i legitymizacji władzy. Dla Państwa jest to wielki zaszczyt, ale i duża odpowiedzialność. Ta wysoka frekwencja daje państwu niezwykle silny mandat. przedstawicielski, można powiedzieć, że najmocniejszy w całym okresie III RP” – podkreślił.  Jak dodał, uzyskany parlamentarny mandat wypełnia nadzieja, wyrażona przez miliony wyborców, na sprawiedliwe i sprawne rządy. Przewodniczący PKW życzył senatorom-elektom, by „pamiętając o wielkich społecznych oczekiwaniach, związanych z Waszym wyborem, rzetelnie i sumiennie wykonując obowiązki swojego mandatu, byli zdolni do kompromisu i współdziałania w imię wyższych celów, tak aby Senat zawsze służył Najjaśniejszej Rzeczypospolitej najlepiej jak potrafi, mając na względzie tylko i wyłącznie dobro Polek i Polaków”.

W Senacie XI kadencji kandydaci Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni będą mieć 41 reprezentantów. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskał 34 mandaty Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe obsadził 11 mandatów, a Komitet Wyborczy Nowa Lewica – 9. Do Senatu weszło również 5 osób, kandydujących z własnych komitetów wyborczych. Wśród stu senatorów nowej kadencji jest 34 debiutantów. 66 senatorów X kadencji zasiądzie także w nowym Senacie.