Poprzednia wersja

W dniach 21 – 22 maja 2016 r. senator Andrzej Pająk przebywał wraz z delegacją Senatu RP na Ukrainie, gdzie wziął udział w otwarciu Domu Polskiego w Barze oraz w spotkaniach z Polakami w Kamieńcu Podolskim. Delegacja ponadto rozmawiała w Winnicy z władzami tego obwodu.

W skład senackiej delegacji wchodzili: Maciej Łuczak, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senatorowie Jan Maria Jackowski, Andrzej Pająk, Leszek Czarnobaj, Bogdan Borusewicz.

Uroczystość otwarcia Domu Polskiego poprzedziła msza św. w Kościele pw. Świętej Anny w Barze w intencji Rodaków na Podolu. Wicemarszałek Bogdan Borusewicz i Oksana Syroid, zastępca przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy uroczyście otworzyli wybudowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Senatu RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dom Polski w Barze. W Domu Polskim ma powstać polskie centrum kulturalne, gdzie będzie możliwość nauki języka polskiego, działalności artystycznej, kultywowania polskich tradycji, krzewienia i popularyzacji polskiej kultury i historii. Szacuje się, że co drugi mieszkaniec Baru ma polskie korzenie. Organizacja polska Barskie Rejonowe Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków im. Konfederatów Barskich skupia ok. 340 osób. Prezesem Zarządu organizacji jest Helena Czerniak, zaś obowiązki dyrektora Domu Polskiego pełni Małgorzata Miedwiediewa. Były Prezes tej organizacji Artur Cyciurski w 2015 r. został wybrany na burmistrza Baru.

Budowa Domu Polskiego w Barze, jako zadanie inwestycyjne Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, realizowane było w latach 2006-2015 ze środków Senatu RP oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Dom Polski powstał na wniosek lokalnego środowiska Polaków, formalnie zrzeszonego w Barskim Rejonowym Kulturalno – Oświatowym Stowarzyszeniu Polaków im. Konfederatów Barskich.


Delegacja następnie złożyła kwiaty na mogile Żołnierzy Polskich 1920 roku. W Kamieńcu Podolskim senatorowie spotkali się z przedstawicielami organizacji polskich, nauczycielami języka polskiego, Marszałek Borusewicz poinformował o zmianach w sposobie finansowania opieki nad Polonią i Polakami, jaka nastąpiła w bieżącym roku. Głównym tematem rozmów z Polakami w Kamieńcu Podolskim była znowelizowana niedawno ustawa o Karcie Polaka.

Senatorowie wizytowali ponadto kościół pw. Świętego Mikołaja Biskupa, w którym prowadzone są prace konserwatorskie. Dr Ewa Święcka, konserwator zabytków, zapoznała członków delegacji ze stanem prac. Kościół oo Paulinów (podominikański) zbudowany w 1616 r., przebudowany w 1748 r., charakteryzuje się bezcennymi, rokokowymi dekoracjami wnętrza. W ramach dotychczasowych prac udało się zrekonstruować tynki i sztukaterie w całej nawie głównej, a także pomalować sklepienie kościoła. W tym roku Senat przekaże środki na prace konserwatorskie wykonywane w tym obiekcie.

Otwarcie Domu Polskiego w Barze było okazją do spotkania z władzami Winnicy, stolicy tego obwodu. Senatorowie rozmawiali z przewodniczącym Państwowej Obwodowej Administracji Walerijem Korowijem, przewodniczącym Rady Obwodowej Anatolijem Olejnikiem oraz Prezydentem Miasta Winnica Serhijem Morgunowym. Rozmowy dotyczyły możliwości pogłębienia współpracy polsko-ukraińskiej. Obwód winnicki jest przykładem dobrych zmian, które zachodzą na Ukrainie. Podkreślano, że niezwykle istotne są reformy prowadzące do decentralizacji władzy.