Poprzednia wersja

Senatorowie Janusz Gromek, Ryszard Świlski oraz Andrzej Pająk wzięli udział w misji obserwacyjnej Senatu i Sejmu RP podczas przedterminowych wyborów parlamentarnych w Mołdawii, które odbyły się 11 lipca 2021 r. Z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wybory obserwował senator Kazimierz Kleina.

Obserwatorzy z Senatu odwiedzili 20 losowo wybranych lokali wyborczych w Kiszyniowie i okolicach, w których monitorowali procedury poprzedzające rozpoczęcie głosowania, przebieg głosowania oraz zamknięcie lokali i liczenie głosów. Ocenili, że wybory przebiegły w spokojnej atmosferze i nie odnotowano naruszeń, mogących mieć wpływ na ich wynik.

Senatorowie przyglądali się pracom Okręgowych Biur Wyborczych, przestrzeganiu procedur rejestracji wyborców, wydawania kart do głosowania i sposobom, w jaki zapewniana była tajność głosowania. Szczególną uwagę zwracali na ewentualne próby agitacji wyborczej na terenie lokali. Członkowie misji obserwacyjnej odnotowali, że choć zgodnie z obecnie obowiązującymi mołdawskimi przepisami nie obowiązywała cisza wyborcza, to i w stolicy, i w monitorowanych regionach w trakcie głosowania nie była prowadzona kampania wyborcza. Misja opierała się na zasadach niezależności, neutralności, nieingerowania w proces wyborczy i poszanowania lokalnego prawa.

W dniu 12 lipca 2021 r. przedstawiciele polskiego parlamentu odwiedzili Bibliotekę im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pozostałe ofiary katastrofy smoleńskiej, a także pod odsłoniętym w ubiegłym roku pomnikiem Adama Mickiewicza w Kiszyniowie.