Poprzednia wersja

Tegoroczne Dożynki Gminne Zembrzyc zostały zorganizowane w sołectwie Tarnawa Górna w sobotę 24 sierpnia br. W uroczystym korowodzie dożynkowym wzięli udział senator RP Andrzej Pająk, wójt gminy Zembrzyce Eugeniusz Stypuła, przewodniczący rady gminy Łukasz Palarski, radni gminni i sołtysi, przedstawiciele wszystkich kół gospodyń z gminy, przedstawiciele sołectwa Śleszowice, członkowie kapeli „Kusica” oraz członkowie Stowarzyszenia Muzycznego Śleszowice.


Tradycyjne serdeczne słowa podziękowań i życzeń senator Pająk skierował do wszystkich rolników zembrzyckiej gminy, podkreślając wartość i znaczenie ich ciężkiej i coraz bardziej niedocenianej pracy. Następnie przy słonecznej pogodzie licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała występy artystyczne, brała udział w konkursach i pokazach oraz smakowała lokalne przysmaki, nie zabrakło także dmuchanych atrakcji dla najmłodszych.