Poprzednia wersja

W środę 28 grudnia 2016 r. oficjalnie otwarto nową trasę Wieprz – Nidek – Witkowice. Uroczystego otwarcia symbolicznym przecięciem wstęgi dokonali: Senator RP Andrzej Pająk, wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik, starosta wadowicki Bartosz Kaliński oraz wójt gminy Wieprz Małgorzata Chrapek. Oprócz ww. gości, w uroczystości wzięli udział również m.in.: radni powiatowi, radni gminni, harcerze, Koło Gospodyń Wiejskich w Nidku, a także wielu mieszkańców Nidku oraz Wieprza, którzy chcieli w ten sposób podziękować samorządowcom za tę inwestycję. Łączny koszt prac wyniósł ponad 3,1 mln zł. Połowę tej kwoty – prawie 1,5 mln zł – Powiat Wadowicki otrzymał z budżetu państwa. Pozostałe środki – po ok. 840 tys. zł – pochodzą z budżetów: Powiatu oraz Gminy Wieprz, która przekazała je w ramach umowy partnerskiej.