Poprzednia wersja

W sobotę 10 listopada br. w remizie OSP w Stryszawie Górnej już po raz dwunasty kilkanaście kół gospodyń wiejskich oraz drużyna z suskiego Zespołu Szkół im. W. Witosa rywalizowały w powiatowym konkursie potraw regionalnych „O złotą warzechę”.

Podobnie jak w ubiegłym roku partnerem przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie. W tym roku głównym składnikiem dań była kasza, równolegle toczył się także konkurs na najlepszą nalewkę.


W konkursie brało udział kilkanaście grup – kół gospodyń oraz reprezentacja suskiego „Witosa”. Dzięki chętnie zrzeszającym się w koła i stowarzyszenia gospodyniom tradycje kulinarne Podbabiogórza są wciąż podtrzymywane. Na konkursie „O złotą warzechę” tradycyjnie już nie zabrakło senatora RP Andrzeja Pająka, wieloletniego starosty powiatu suskiego, który w swoim przemówieniu podkreślił nieprzecenioną rolę takich inicjatyw jak „Złota Warzecha” i jej znaczenie dla krzewienia pamięci dla przemijających zwyczajów i tradycji.

Obecni byli również wójt gminy Stryszawa Rafał Lasek, lokalni samorządowcy oraz członkowie „Bractwa Zbójników spod Babiej Góry”.

Komisja i uczestnicy bardzo wysoko oceniły poziom zorganizowanego konkursu oraz przygotowanych do konkursu potraw i stoisk. W czasie obrad komisji wszyscy uczestnicy mogli degustować przygotowane smakołyki, co sprzyjało wspólnemu biesiadowaniu – śpiewom i tańcom przy dźwiękach muzyki.