Poprzednia wersja

W dniach 14 -16 września br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Prymasowskich. Organizatorami były Zespoły Szkół im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z Tokarni i Kasiny Wielkiej. Wśród zaproszonych gości był senator Andrzej Pająk. Inicjatywa wspólnych kilkudniowych spotkań została podjęta przed kilkoma laty i od tego czasu konferencje odbyły się już w kilkunastu miejscowościach na terenie całego kraju. Na tegoroczną Konferencją przybyli przedstawicieli ponad trzydziestu szkół noszących imię Prymasa Wyszyńskiego. W programie Konferencji nie zabrakło mszy świętych, paneli dyskusyjnych, prelekcji oraz wykładów ściśle związanych z osobą Stefana Wyszyńskiego. Obecny na Konferencji senator Andrzej Pająk przypomniał osobę „Prymasa Tysiąclecia” i podkreślił Jego zasługi dla ukochanej Ojczyzny.