Poprzednia wersja

W dniu 1 września 2014r. w Wysokiej odbyły się coroczne Uroczystości Rocznicowe, upamiętniające wybuch II wojny światowej. Tradycyjnie już obecny był Andrzej Pająk, wieloletni starosta suski i współorganizator tej uroczystości, obecnie zasiadający w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Wysokiej, a po jej zakończeniu zebrani przemaszerowali pod pomnik, aby tam oddać hołd poległym w bitwie. Andrzej Pająk w swoim wystąpieniu przypomniał czas wojny i podkreślił bezcenność ofiary obrońców ziemi jordanowskiej. Przemaszerowanie zebranych z orkiestrą, kompanią honorową oraz sztandarami pod remizę OSP w Wysokiej zakończyło uroczystości oficjalne.