Poprzednia wersja

W dniu 28 lutego br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie miała miejsce uroczysta XXXI sesja Rady Gminy Lanckorona upamiętniająca dwie wielkie rocznice – 100-lecia Niepodległości Polski i 250-lecia  Zawiązania Konfederacji Barskiej. Całość rozpoczęła się uroczystym wciągnięciem flagi na maszt przed budynkiem Urzędu Gminy. Na zaproszenie Wójta Tadeusza Łopaty do Lanckorony przyjechał Senator RP Andrzej Pająk oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. W uroczystej sesji uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji, szkół i jednostek. Uroczystej oprawy całości nadał udział pocztów sztandarowych, którym przewodził Komendant Gminny ZOSP RP. O oprawę muzyczną i odegranie hymnu państwowego zatroszczyła się Gminna Orkiestra Dęta.  W swoim wystąpieniu Andrzej Pająk opowiedział o otwarciu domu polskiego w Barze, miejscu zawiązania konfederacji i o tym jak kultywowana jest tam polskość. Ostatnim elementem uroczystości był występ artystyczny młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Skawinkach, który przybliżył wszystkim zgromadzonym miejsca związane z konfederacją barską w naszej okolicy, a patriotyczne piosenki wykonywane przy akompaniamencie gitary i skrzypiec stworzyły wspaniały klimat uroczystości. Po przemówieniach odczytana została uchwała inaugurująca Obchody 250-lecia Zawiązania Konfederacji Barskiej oraz 100-lecia Niepodległości Polski w roku 2018 w Gminie Lanckorona, która została przyjęta przez aklamację.